Informacje Podstawowe

1. Do placówki przyjmujemy dzieci od roku do 3 lat.

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe, bez wad rozwojowych (placówka nie posiada wyspecjalizowanej kadry ww. zakresie)

3. Grupa jest różnowiekowa, co sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci, wzmacnia zjawisko tutoringu rówieśniczego, pozwala młodszym dzieciom czerpać inspirację od starszych, te drugie z kolei uczy cierpliwości i opiekuńczości.

4. Placówka czynna od poniedziałku do piątku (przerwy w pracy placówki związane są z układem kalendarza na dany rok, o czym rodzice będę odpowiednio wcześnie informowani)

5. Godziny otwarcia: 6: 30 – 16:30.

 

Oferta

W  żłobku Dziecięcy Ogród praca z dziećmi poza opieką ukierunkowana jest przede wszystkim na: pogłębianie umiejętności funkcjonowania w grupie (małym społeczeństwie), naukę samodzielnego spożywania posiłków, korzystania z nocnika, sygnalizowania potrzeb, przyswajania zasad obowiązujących w żłobku i rozwijanie indywidualnych zdolności. W planie każdego tygodnia jest czas na zabawy dowolne i zajęcia zabawowe z elementami edukacji, specjalnie przygotowywane przez naszą kadrę zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek - zajęcia tematyczne

 •   poszerzanie wiedzy o świecie,
 • poznawanie zwierząt i roślin,
 • poznawanie charakterystycznych cech pór roku,
 • nauka kolorów, kształtów itp.

 

Wtorek - zajęcia plastyczne

 •   rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki poprzez wykonywanie prac plastycznych, 
 • wykonywanie prac zgodnie z tematyką tygodnia, porą roku, świętem itp.
 • lepienie z plasteliny,
 • zabawa z orgiami,
 • nauka podstaw rysowania.

 

Środa - zajęcia rozwijające mowę

 • rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy i poszerzanie zakresu słownictwa poprzez: naukę wierszyków, rymowanek, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań, bajek, wierszy i zagadek, 
 • rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci, ciekawości, aktywności oraz samodzielności,
 • oglądanie ilustracji oraz wspólne z opiekunem ihc komentowanie.

 

Czwartek - zajęcia muzyczne

 •  zabawy muzyczno-ruchowe,
 • zabawy rozwijające wrażliwość słuchową,
 • nauka piosenek i tańców,
 • zabawy z prostymi instrumentami – rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tworzenia improwizacji muzycznych.

 

Piątek - gimnastyka malucha

 • zajęcia ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • zabawy pozwalające poznać możliwości swojego ciała,
 • nabywanie sprawności ruchowej,
 • zabawy pozwalające poznać przestrzeń i dzielić się z innymi,
 • zabawy uczące rozwiązywania konfliktów z innymi za pomocą ruchu i dotyku.