Informacje Podstawowe

 1. Do placówki przyjmujemy dzieci od 3 do 5 lat.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez wad rozwojowych (placówka nie posiada wyspecjalizowanej kadry ww. zakresie).
 3. Grupa jest różnowiekowa, co sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci, wzmacnia zjawisko tutoringu rówieśniczego, pozwala młodszym dzieciom czerpać inspirację od starszych, te drugie z kolei uczy cierpliwości i opiekuńczości.
 4. Placówka czynna od poniedziałku do piątku (przerwy w pracy przedszkola związane będą z układem kalendarza na dany rok, o czym rodzice będę odpowiednio wcześnie informowani).
 5. Godziny otwarcia: 6: 30 – 17: 00.

 

Oferta

Oferta programowa obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każdego dnia w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach:

 

 • językowych, podczas których wsłuchują się w opowiadania, wiersze czytane przez nauczyciela i nawiązujące do tematu przewodniego dnia. Czynnie biorą udział w opowiadaniu historyjek na podstawie różnego rodzaju obrazków. Dzięki takim formom rozwijamy wyobraźnię dzieci, a także kształtujemy umiejętność komunikowania się oraz nawiązywania kontaktu;
 • matematycznych, na których mają możliwość samodzielnego odkrywania, próbowania, eksperymentowania, co stanowi dla dziecka świetną zabawę, ale też przyczynia się do rozwoju myślenia, koncentracji uwagi czy kształtowania orientacji w przestrzeni;
 • umuzykalniających podczas których bawią się przy muzyce, tańczą, uczą się piosenek, grają na instrumentach. Zajęcia te pomagają w rozwijaniu muzykalności dzieci, poczucia rytmu, kształtują wrażliwość muzyczną, ale także sprzyjają rozwijaniu umiejętności współdziałania w grupie;
 • plastycznych, których przebieg nawiązuje do dziennego tematu zajęć dydaktycznych. Dzięki temu omawiane zagadnienia zostają szybciej zapamiętane, a praca twórcza daje możliwość odkrywania własnych umiejętności i pozwala we właściwy każdemu dziecku sposób wyrazić własną interpretację tematu;
 • gimnastycznych/ruchowych mających na celu rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności oraz koordynacji ruchowej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów takich technik jak: gimnastyka twórcza R.Labana oraz  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podczas zajęć wykorzystujemy także: kolorowe szarfy, woreczki z grochem, różnej wielkości piłki, hula-hop, chustę animacyjną, tunel czy trampolinę;
 • na świeżym powietrzu / spacer (przy sprzyjającej pogodzie).