Kategorie
Uncategorized

Zajęcia manualne i ich znaczenie we wspieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka

Zajęcia manualne odgrywają istotną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, są pomocne w przygotowaniu go do pełnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Aktywność plastyczna przyczynia się do zaspokajania potrzeb ekspresji oraz motywuje do działania.

Zajęcia manualne odgrywają istotną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, są pomocne w przygotowaniu go do pełnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Aktywność plastyczna przyczynia się do zaspokajania potrzeb ekspresji oraz motywuje do działania. Działalność plastyczna stwarza również szerokie pole dla ekspresji własnej i samorealizacji możliwości twórczych. Daje dziecku radość i zadowolenie, umacnia poczucie własnej wartości, ponadto niezbędna jest do kształtowania się jego osobowości. 

Czynności manualne wspierają emocjonalny rozwój dziecka, który jest skomplikowanym procesem, uzależnionym od czynników, do których można zaliczyć:

  • wyposażenie genetyczne dziecka,
  • potrzeby dziecka, które wynikają z okresu rozwojowego,
  • bogactwo środowiska, a także wymagania, jakie są stawiane dziecku w danym otoczeniu,
  • style wychowania przedstawiane przez rodziców.

Dzięki dostarczaniu dziecku nowych bodźców i zachęcaniu go do podejmowania aktywności oraz budowaniu w nim otwartości na świat i ludzi możliwe staje się rozwijanie u młodego człowieka kompetencji społeczno-emocjonalnych, czyli umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i nawiązywania właściwych relacji z innymi ludźmi.

Jedną z kluczowych aktywności niezbędnych do właściwego funkcjonowania dziecka jest zabawa. To w jej trakcie dziecko może testować różne właściwości otaczającej je rzeczywistości. Daje ona również szansę na rozładowanie frustracji, złości, czy napięć. Stwarza zarówno okazję do nazywania swoich uczuć, określania rodzaju emocji, jak i rozwijania twórczości i kreatywności. Można zaznaczyć, iż zabawa nie odnosi się tylko i wyłącznie do aktywności ruchowych, ale obejmuje swoim zakresem także ćwiczenia manualne. Czynności manualne wzmacniają nie tylko umiejętności grafomotoryczne, ale przyczyniają się także do budowania poczucia samodzielności, pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości. Przykładowo: zabawy farbami i malowanie dłońmi przyczyniają się do ujawniania pozytywnych emocji, takich jak zaangażowanie, czy większe otwarcie na świat, ludzi i nowe wyzwania. Pomaga zbudować poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do wzrostu samooceny. Efektem długofalowym może być również:

  • zanik nieśmiałości,
  • poprawa w zakresie motoryki małej oraz grafomotoryki,
  • rozładowanie napięcia emocjonalnego,
  • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz analizatora wzrokowego.

Oprac. Magdalena Radosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *